Kiedy wykonać pantomogram, a kiedy tomografię?

pantomogram czy tomograf
2 lipca 2021

Obecnie diagnostyka obrazowa, taka jak panoramiczne RTG zębów oraz tomografia zębów, jest konieczną częścią leczenia stomatologicznego. Bez diagnostyki trudno byłoby przeprowadzić jakiekolwiek skuteczne leczenie zębów. 

Podstawowe badanie jamy ustnej pozwala stomatologowi jedynie powierzchownie ocenić stan zębów pacjenta, natomiast wiele chorób rozwija się w ukryciu w obrębie korzeni zębowych albo nawet kości. Wówczas niezbędne okazują się badania obrazowe, pozwalające określić rodzaj zmian i przygotować odpowiedni plan leczenia. Diagnostyka obrazowa wykorzystywana jest również podczas leczenia protetycznego, implantologicznego czy ortodontycznego.

Czym jest tomografia a czym pantomogram?

Tomografia jest badaniem trójwymiarowym dostarczającym więcej informacji o badanych strukturach niż pantomogram. Pokazuje kolejne warstwy jamy ustnej i pozwala na wygenerowanie obrazu trójwymiarowego oraz sprawdzenie każdej badanej płaszczyzny.

Natomiast pantomogram, czyli panoramiczne zdjęcie rentgenowskie, to jednowymiarowy obraz wszystkich zębów, zarówno w górnej, jak i dolnej szczęce. Pozwala ono stomatologowi zobaczyć całą szczękę na jednym zdjęciu.
O tym, które z badań okaże się właściwe decyduje dentysta. Z reguły tomografię stosuje się, kiedy pantomogram zębów nie jest wystarczający. Taka potrzeba zachodzi na ogół w bardziej zaawansowanych fazach leczenia stomatologicznego.

Kiedy wykonujemy pantomogram?

Badanie pantomograficzne jest obecnie podstawowym badaniem przeglądowym. Dzięki temu zdjęciu, stomatolog może dostrzec złamania oraz nieprawidłowości w obrębie kości szczęki, stawów skroniowo żuchwowych oraz torbiele, uszkodzone zęby, infekcje i guzy niedające do tej pory objawów. Pantomogram wskazuje próchnicę głęboką i ewentualne jej źródła. Również w ocenie stanu przyzębia czy określeniu miejsc tzw. zębów zatrzymanych, jak chociażby ósemki, pantomogram może okazać się przydatny. 

Wskazaniem do wykonania zdjęcia pantomograficznego są :

 • wszelkie urazy szczęki,
 • głęboka próchnica zębów, 
 • przed skomplikowanym leczeniem lub leczeniem kanałowym, 
 • choroby przyzębia, 
 • ocena stopnia mineralizacji zębów, jak choćby odwapnienia, 
 • kamica ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej,
 • ekstrakcja zębów, 
 • zakładanie implantów przed i po zabiegu, 
 • planowane leczenie ortodontyczne, 
 • przed wykonaniem niektórych zabiegów chirurgicznych, 

Podczas wykonywania zdjęcia pantomograficznego zębów wykorzystuje się ściśle określone, bezpieczne dawki promieniowania. Skierowanie na pantomogram może wystawić każdy lekarz.

Kiedy wykonujemy tomografię?

Tomografia szczęki CBCT polega na wykorzystaniu źródła promieniowania RTG przyjmującego kształt stożka, obracającego się wokół pacjenta. Znajduje ona wykorzystanie przede wszystkim: 

 • w implantologii, w celu dobrania implantów, 
 • w diagnostyce schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego,
 • gdy doszło do urazu w obrębie twarzoczaszki, 
 • przy złamaniu w obrębie żuchwy i jego skutków, 
 • w przypadku ciał obcych zatopionych w szczęce, 
 • w celu oceny struktur zatok, jam nosowych, żuchwy czy kanałów dla włókien nerwowych, 
 • podczas ekstrakcji zęba, 
 • przed zabiegiem ortognatycznym, 
 • na każdym etapie leczenia kanałowego, 
 • w celu planowania leczenia, przy zatrzymaniu zęba w dziąśle oraz przy paradontozie. 

Ile kosztuje pantomogram szczęki a ile tomografia zębów w Warszawie? 

Cena pantomogramu w naszej klinice cena wynosi 85 zł. Natomiast cena tomografii zębów zależy od obszaru poddanego badaniu i wynosi od 130 do 290 zł.