Zastosowanie cefalometrii w leczeniu protetycznym

Zastosowanie cefalometrii w leczeniu protetycznym
3 września 2021

Czym jest cefalometria? 

Cefalometria jest rodzajem badania obrazowego obejmującego czaszkę, tkanki twarde i miękkie twarzy, podniebienie twarde oraz zatoki przynosowe. 

Zdjęcie cefalometryczne jest odmianą zdjęcia rentgenowskiego, czyli prześwietlenia czaszki wykonanego w pozycji bocznej stosowanego głównie w diagnostyce wad zgryzu, a także do planowania leczenia ortodontycznego i protetycznego. 

Słowo cephalon wywodzi się z języka starogreckiego, w którym kephale oznacza głowę. Wiąże się to z faktem, iż cefalometria początkowo służyła do analizy wzorców wzrostu twarzowej części czaszki. Z biegiem czasu wskazania do jej stosowania zaczęły się poszerzać. Obecnie wykorzystywana jest do diagnostyki wad zgryzu, planowania leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego oraz radiologicznej oceny wieku kostnego pacjentów. 

Na czym polega cefalometria?

Cefalometria wykonywana jest za pomocą przystawki do aparatu pantomograficznego.

Dla prawidłowego wykonania tego badania ma ogromne znaczenie ustawienie pacjenta   (szczególnie jego głowy). Podczas badania cefalometrycznego pacjent ustawiony jest pod aparatem, a jego głowa zostaje unieruchomiona za pomocą specjalnych uchwytów w tzw. kraniostacie

Zalety badania cefalometrycznego

Rtg cefalometryczne ułatwia zaplanowanie leczenia w oparciu o znajomość warunków zgryzowych oraz tkanek miękkich pacjenta, co pomaga lekarzowi przeprowadzić dokładną diagnostykę. Badanie to pozwala też ograniczyć dawkę przyjmowanego promieniowania w stosunku do klasycznego RTG. Ponadto cefalometria jest badaniem stomatologicznym o wysokiej precyzji, bez której współczesna ortodoncja czy protetyka nie mogłaby się obyć.

Cefalometria a protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna skupia się na wykonywaniu specjalistycznych uzupełnień protetycznych w obrębie jamy ustnej i uzębienia oraz protez zębowych. Umożliwia ona odbudowę uzębienia i przywrócenie naturalnych funkcji żucia.

Cefalometria stosowana jest w protetyce stomatologicznej od ponad 70 lat. Metoda ta wykorzystywana jest m.in. do: 

  • określania przebiegu płaszczyzny protetycznej, 
  • wyznaczania pionowego wymiaru zwarcia pozycjonowania zębów przednich, 
  • wyznaczania kąta prowadzenia stawowego i siecznego, 
  • analizy kształtu twarzy oraz profilu tkanek miękkich pacjenta. 

Punktem wyjściowym leczenia protetycznego jest przestrzenne określenie i zarejestrowanie położenia żuchwy względem szczęki. Jest to szczególnie wymagające i trudne u pacjentów nieposiadających zębów. Dlatego też u pacjentów, którzy nie odczuwają objawów zaburzeń zwarciowo-artykulacyjnych i których resztka uzębienia stanowi istotną strefę podparcia zwarciowego, wykonywane jest przedekstrakcyjne zdjęcie cefalometryczne. Drugie zdjęcie wykonywane jest po ekstrakcji, w trakcie ustalania zwarcia centralnego niezbędnego do wykonania nowych protez. Następnie obydwa zdjęcia są porównywane, a wzorniki ustawia się tak, aby jak najdokładniej odwzorować pionowy wymiar zwarcia zapisany na zdjęciu sprzed usunięcia zębów. 

Cena badania cefalometrycznego

Cena za zdjęcie cefalometryczne wynosi 85 zł. Często cefalometrię wykonuje się w pakiecie z pantomogramem i wówczas cena takiego pakietu wynosi 160 zł. Na badanie cefalometryczne wymagane jest skierowanie od lekarza.