Co widać na zdjęciu RTG zębów?

Co widać na zdjęciu RTG zębów
9 maja 2022

Cefalometria obrazuje struktury budujące twarzoczaszkę z innej perspektywy niż pantomogram. Co widać na RTG zębów wykonywanym każdą z tych metod? Kiedy potrzebne jest zdjęcie cefalometryczne, a kiedy pantomograficzne? Wyjaśniamy różnice między poszczególnymi typami zdjęć RTG.

Czym jest cefalometria, a czym pantomogram?

Cefalometria i pantomogram to dwie różne odmiany zewnątrzustnego zdjęcia RTG zębów. Należą do podstawowych badań obrazowych w diagnostyce stomatologicznej (obok RTG punktowego). Są wykonywane przed rozpoczęciem leczenia w gabinecie dentystycznym, jak również poprzedzają zabiegi u chirurga twarzowo-czaszkowego. Do cefalometrii i pantomogramu wykorzystywana jest bardzo niska dawka promieniowania rentgenowskiego, mimo to powinno się je przeprowadzać tylko w uzasadnionych przypadkach. 

Pantomogram rzut z przodu dolnej części czaszki obrazuje wszystkie zęby (łącznie z ósemkami) oraz zatoki i kanały nerwów żuchwowych. Ma szczególne znaczenie w leczeniu implantologicznym. Cefalometria – rzut z boku czaszki – sprawdza się zwłaszcza w planowaniu leczenia ortodontycznego.

Podczas badania cefalometrycznego pacjent utrzymuje głowę bokiem do lampy rentgenowskiej. Konstrukcja aparatu umożliwia unieruchomienie głowy i zapewnia precyzję pomiarów. Natomiast w trakcie wykonywania zdjęcia pantomograficznego pacjent opiera brodę na uchwycie aparatu (a czasem dodatkowo umieszcza między zębami specjalną płytkę) i musi pozostać w bezruchu. W tym czasie lampa rentgenowska obraca się wokół głowy.

Co widać na zdjęciu cefalometrycznym?

Cefalometria ukazuje czaszkę, podniebienie twarde, zatoki przynosowe oraz tkanki twarde i miękkie twarzy. Pozwala na dokonanie oceny wzrostu kostnego pacjenta oraz ustalenie przyczyny wady zgryzu (daje ogląd na struktury anatomiczne). Ponadto przystawka cefalostatyczna umożliwia wykonanie zdjęcia bocznego kręgosłupa szyjnego. Zdjęcie cefalometryczne jest wykorzystywane do robienia pomiarów istotnych z punktu widzenia ortodoncji. 

Co widać na zdjęciu pantomograficznym?

Pantomograf to zdjęcie panoramiczne ukazujące zęby dolnej i górnej szczęki, zatoki szczękowe oraz stawy skroniowo-żuchwowe. Służy ocenie stanu uzębienia i przyzębia. Na zdjęciu pantomograficznym widać takie szczegóły, jak np. zawiązki zębów mądrości, złamania kostne, uszkodzenia zębów, torbiele, guzy. Pantomograficzne zdjęcie RTG pozwala stomatologowi przyjrzeć się wewnętrznej strukturze zębów, korzeni i implantów zębowych. Białe plamy widoczne na zdjęciu rentgenowskim najczęściej oznaczają ubytki próchnicowe. Mogą wskazywać też na obecność koron protetycznych i wypełnień. Z kolei ciemne plamy są oznaką występowania osłabionej tkanki kostnej wokół korzenia zębowego. 

Potrzebujesz zdjęcia RTG zębów wykonanego metodą cefalometrii lub pantomografu? Oba rodzaje rentgena są dostępne w pracowni XRAY, która świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu diagnostyki obrazowej. Nasze technologie bazują na rozwiązaniach światowego lidera w zakresie obrazowania medycznego. Zaufaj nowoczesnej diagnostyce, postaw na XRAY!