Podziękowania za udział w konferencji w Augustowie

elektroradiologia w stomatologii
2 listopada 2023

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji w Augustowie, zorganizowanej przez Zarząd Regionu Warszawa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii.

XRAY, świadomy roli i znaczenia zawodu radiologa, zawsze stara się wspierać i współpracować z różnymi organizacjami, w tym również związkami zawodowymi. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Techników Medycznych Elektroradiologii Zarządowi Regionu Warszawa za możliwość współorganizacji tego wydarzenia.

xray na konferencji w augustowie

Podczas dwóch dni mieliśmy okazję poznać następujące tematy:

  • Diagnostyka i rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych – prezentacja nowoczesnych technik i metod dotyczących diagnostyki i rehabilitacji tych ważnych struktur ciała.
  • Wykład prawniczy, zagadnienia prawa pracy, szkody medyczne, cyberprzestępczość, ochrona danych osobowych.
  • Co w prawie atomowym? – nowinki oraz zasady nadzoru nad dawkami i optymalizacją dawek – przedstawienie najnowszych osiągnięć i zasad związanych z prawem atomowym, abyśmy mogli świadczyć nasze usługi w sposób etyczny i bezpieczny dla pacjentów.
  • Wykonywanie badań tomografii komputerowej w przypadku wystąpienia przecieków okołoprotezowych – omówienie procedur i technik wykonywania badań tomografii komputerowej w sytuacjach, gdy pojawią się przecieki okołoprotezowe.

konferencja w Augustowie

Wierzymy, że poruszane tematy przyczyniły się do rozwoju zawodowego i pozwoliły poszerzyć wiedzę na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektroradiologii. 

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Techników Medycznych Elektroradiologii.

Liczymy na dalszą współpracę i możliwość organizacji kolejnych tak cennych wydarzeń.