Dlaczego należy podać numer PESEL?

pesel - zdjecie rtg
11 stycznia 2019
Autor: Justyna Dobkowska, elektroradiolog, Inspektor Ochrony Radiologicznej

Dlaczego należy podać numer PESEL?

Zgodnie z obowiązującym prawem każdy podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, czyli pacjentów. Minimalne dane jakie muszą zostać w niej zawarte, aby móc udzielić świadczenia medycznego określa art.25  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obligatoryjną część stanowią dane pozwalające na ustalenie tożsamości pacjenta, a więc:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • data urodzenia,
  • płeć,
  • numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumentacja medyczna każdego podmiotu jest prowadzona według ściśle ustalonych zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, dlatego podając swoje dane sensytywne w placówkach medycznych nie musimy obawiać się, że nie są one odpowiednio chronione.

 

xray zespół

JUSTYNA DOBKOWSKA

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia. W 2017 r. ukończyła  studia magisterskie na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM na kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, a następnie studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ukończyła kurs z zakresu fotografii stomatologicznej. Stale dąży do pogłębiania swojej wiedzy i realizacji wyznaczonych sobie celów. W pracy zawodowej pasjonuje się radiologią stomatologiczną, a w szczególności tajnikami jakie skrywa w sobie tomografia wiązki stożkowej (CBCT). Prywatnie zafascynowana tańcem latynoamerykańskim, siatkówką i podróżami.