Dlaczego skierowanie na badanie RTG jest obowiązkowe?

skierowanie wizu
30 maja 2019
Autor: Justyna Dobkowska, elektroradiolog, Inspektor Ochrony Radiologicznej

 

Dlaczego skierowanie na badanie RTG jest obowiązkowe?

Badania obrazowe wykorzystywane w stomatologii  stanowią w dzisiejszych czasach, nieodzowną część współczesnej diagnostyki.  Pomimo, iż wnoszą wielką wartość dodaną podczas leczenia dla lekarzy dentystów, pacjenci nie mogą sami decydować o potrzebie ich wykonania. Zawsze w tej decyzji musi uczestniczyć lekarz.

Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawa, w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 nr 51 poz.265) badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego wykonuje się na podstawie pisemnego skierowania będącego częścią dokumentacji medycznej (przepisem § 3 ust. 2).

Obowiązek posiadania skierowania ma na celu zapobieganie nadmiernemu przyjmowaniu dawki promieniowania rentgenowskiego, a więc ma na względzie to, co jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo pacjentów.

Skierowanie może zostać wystawione przez jakiegokolwiek lekarza, niekoniecznie stomatologa.  Wyjątek stanowi  zdjęcie punktowe zęba – w tym przypadku skierowanie  nie jest obowiązkowe. Na badanie pantomograficzne, cefalometryczne oraz tomografię CBCT konieczne jest posiadanie skierowania bez względu na to czy wykonywane jest prywatnie czy na NFZ.

xray zespół

JUSTYNA DOBKOWSKA

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 roku uzyskała tytuł licencjata na kierunku Elektroradiologia. W 2017 r. ukończyła  studia magisterskie na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM na kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, a następnie studia podyplomowe na kierunku Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Ukończyła kurs z zakresu fotografii stomatologicznej. Stale dąży do pogłębiania swojej wiedzy i realizacji wyznaczonych sobie celów. W pracy zawodowej pasjonuje się radiologią stomatologiczną, a w szczególności tajnikami jakie skrywa w sobie tomografia wiązki stożkowej (CBCT). Prywatnie zafascynowana tańcem latynoamerykańskim, siatkówką i podróżami.