Pantomogram, a ciąża i karmienie piersią.

Pantomogram ciąża
27 września 2019
Autor: Katarzyna Walczak, elektroradiolog

Wiele kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią zastanawia się, czy bezpieczne jest wykonywanie badań rentgenowskich w ich stanie i czy mogą jakoś zagrozić dziecku. O ile sprawa jest dość jasna w przypadku ciąży (w każdej pracowni RTG widnieje informacja, że kobieta ciężarna obowiązkowo powinna poinformować o tym przed badaniem osobę je wykonującą), o tyle w przypadku karmienia piersią, sprawa nie jest już tak oczywista. Jak to w końcu jest i właściwie dlaczego nie wykonujemy badań kobietom w ciąży, skoro promieniowanie jest bezpieczne?

Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że istnieją wyjątki i zdarza się, że badanie RTG zostaje wykonane kobiecie w ciąży – zdefiniowano je w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2011 nr 51 poz.265). Są to jednak sytuacje, gdy badanie RTG jest niezbędne dla ratowania zdrowia i życia matki oraz nie może być wykonane po porodzie. Najprościej mówiąc, są to sytuacje zagrażające życiu matki i dziecka, kiedy nie ma możliwości postawienia trafnej diagnozy, a tym samym leczenia bez wykonania badania radiologicznego. W innym przypadku, a takim jest m.in. diagnostyka stomatologiczna, badań u kobiet w ciąży nie wykonujemy.

Pomimo, iż promieniowanie stosowane w dzisiejszej rentgenodiagnostyce cyfrowej jest bezpieczne nie oznacza to, że nie powinnyśmy się przed nim chronić – dlatego za każdym razem, gdy wykonujemy badanie, pacjentowi zostaje nałożony fartuch ołowiany, aby osłonić narządy wrażliwe. Również płód dziecka jest wyjątkowo wrażliwy na działanie promieniowania rentgenowskiego i wymaga specjalnej ochrony, co związane jest z tym, że komórki ulegają intensywnym podziałom i rozwojowi. Unikamy zatem wszelkich sytuacji i czynników ryzyka, które mogą zaburzać ten proces lub doprowadzić do negatywnych zmian na poziomie komórkowym.

Dlatego, jeśli jesteś w ciąży poinformuj o tym swojego stomatologa. Jeśli zaś jesteś skierowana na badanie RTG, ale masz wątpliwości co do tego, czy możesz być w ciąży, powiedz o tym naszemu elektroradiologowi i lepiej odłóż badanie na dzień, w którym będziesz miała pewność, że nie zagrozimy Twojemu nienarodzonemu dziecku.

Natomiast karmienie piersią, nie jest przeciwwskazaniem do wykonania pantomogramu. Ekspozycja wykonywana podczas tego badania nie zmienia składu mleka matki, ani nie jest w stanie go skazić. Dlatego po wykonaniu pantomogramu, możesz spokojnie karmić swoje maleństwo, bez obaw o jego zdrowie.

 

Katarzyna Walczak - Pantomogram w XRAY

KATARZYNA WALCZAK

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W roku 2016 ukończyła studia licencjackie na kierunku Elektroradiologia, następnie w roku 2018 ukończyła studia na kierunku Zdrowie Publiczne ze specjalnością Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, uzyskując tytuł magistra. Od początku pracy zawodowej związana z branżą stomatologiczną.