W jakim celu wykonuje się tomografię szczęki?

W jakim celu wykonuje się tomografię szczęki?
31 stycznia 2022

Tomografię szczęki wykonuje się głównie przed rozpoczęciem planowanego leczenia implantologicznego i endodontycznego. Sprawdź, co pokazuje tomografia szczęki i dowiedz się więcej o tym badaniu.

Tomografia szczęki – co pokazuje?

Szczęka jest zasadniczą częścią twarzoczaszki, na którą składają się dwie kości szczękowe. 

Kość szczękowa składa się z trzonu i 4 wyrostków:

  • jarzmowego,
  • oczodołowego,
  • zębodołowego,
  • podniebiennego.

Szczęka buduje przednią część twarzy, jamę nosową, oczodoły i podniebienie. Ponadto, we wnętrzu szczęki znajduje się zatoka szczękowa przybierająca kształt piramidy.

Tomografia szczęki pokazuje trójwymiarowy obraz tkanek szczęki (zarówno kostnych, jak i miękkich), co pozwala na dokładne przeanalizowanie anatomii badanego obszaru. Badanie jest bardzo pomocne w leczeniu stomatologicznym, laryngologicznym, a także onkologicznym. Tomografia szczęki pozwala dokonać szczegółowej oceny budowy kości i części zatoki szczękowej, stanu i położenia zębów. Ponadto, badanie to jest bardzo pomocne w znajdowaniu ujść kanałów korzeniowych. W chirurgii stomatologicznej i implantologii, tomografia szczęki pozwala na precyzyjne przygotowanie do zabiegów i ocenę położenia implantów.

Tomografia szczęki – wskazania

Tomografia komputerowa jest badaniem radiologicznym, które wykonuje się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. Dotyczy to zarówno świadczeń refundowanych, jak i komercyjnych. 

Zakres wskazań tomografii szczęki jest bardzo szeroki. Badanie wykonywane w obrębie twarzoczaszki pozwala ocenić wyrostki zębodołowe, rozpoznać guzy i stany zapalne. Jest również wskazane po urazie. Znajduje zastosowanie na etapie diagnostyki, obrazowania i planowania leczenia, szczególnie w przypadku:

  • chorób stomatologicznych, w tym próchnicy,
  • wad zgryzu,
  • chorób przyzębia i ubytków kostnych w szczęce,
  • leczenia implantologicznego
  • leczenia endodontycznego.

Tomografia szczęki – jak wygląda?

Obecnie coraz częściej korzysta się z zaawansowanej technologii diagnostyki obrazowej, jaką jest tomografia CBCT. Co to jest CBCT? To skrót od angielskich słów Cone Beam Computed Tomography, przekładanych jako tomografia wiązki stożkowej

Badanie CBCT jest dokładniejsze i bezpieczniejsze niż klasyczna tomografia komputerowa. Wykorzystuje bardzo niską dawkę promieniowania rentgenowskiego i trwa około 20 sekund.

Zarówno klasyczną tomografię komputerową w obrębie twarzoczaszki, jak i badanie CBCT wykonuje się bez specjalnego przygotowania. Przed wykonaniem badania należy zdjąć wszelkie metalowe przedmioty i założyć ołowiany fartuch ochronny. Tomografia szczęki przebiega w sposób komfortowy, bezbolesny i nieinwazyjny. 

Badanie wykonuje się w pozycji siedzącej lub stojącej, unieruchamiając głowę pacjenta specjalnymi uchwytami. Tomograf wykonuje pełny obrót wokół głowy (360 stopni) i zapisuje serię zdjęć, tworząc dokładny obraz badanego obszaru, który następnie można oglądać w trzech płaszczyznach – strzałkowej, osiowej i koronalnej. Wyniki tomografii otrzymuje się praktycznie od ręki

Tomografia szczęki – cena

Cena tomografii szczęki w Warszawie, w placówkach XRay, wynosi 180 zł. Koszt pełnego badania CBCT – tomografia szczęki i żuchwy – to 250 zł.

Jeśli musisz wykonać badanie 3D zęba, potrzebujesz dokładnej diagnostyki w obrębie szczęki bądź szczęki i żuchwy, zapraszamy do XRay!