Tomografia komputerowa (szczęki, żuchwy) przy implancie zębowym. Czy badanie jest bezpieczne?

tomografia komputerowa a implanty zębowe
13 grudnia 2022

Wszczepienie implantu zębowego to podstawowy zabieg z zakresu implantologii, pozwalający na przywrócenie funkcjonalności utraconego uzębienia. Wątpliwości budzi fakt, czy obecność implantu uniemożliwia wykonywania niektórych badań. Czy implanty zębowe stanowią przeciwwskazanie do tomografii szczęki i żuchwy? W jaki sposób materiały, z których wykonane są implanty, wpływają na bezpieczeństwo diagnostyki? Czy obecność implantów może wpływać negatywnie na jakość uzyskanego obrazu? Wyjaśnienia w poniższym artykule!

Implanty zębowe – co to takiego?

Implant zębowy imituje naturalny korzeń zęba. Stosuje się go w przypadku braku pojedynczego zęba lub większej liczby zębów naturalnych. Wszczepiony implant tworzy stałe połączenie z kością (powstające w procesie osteointegracji). Jego celem jest przeniesienie sił żucia bezpośrednio na kość.

Współczesne implanty zębowe powstają z biokompatybilnych materiałów, gwarantujących skuteczną integrację z tkanką kostną i łatwo przyswajanych przez organizm.

Ze względu na materiał wykonania wyróżnić może implanty:

  • cyrkonowe – estetyczne implanty z tworzywa ceramicznego, zbliżone swoim kolorem do naturalnego uzębienia pacjenta, a przy tym odporne na ścieranie i działanie kwaśnych substancji,
  • tytanowe – implanty metalowe, cechujące się wysokim współczynnikiem biozgodności, są wysoce odporne na ścieranie i tańsze od implantów cyrkonowych.

Tomografia zęba – diagnostyka obrazowa w stomatologii

Diagnostyka obrazowa to dynamicznie rozwijający się element medycyny, wykorzystywany przez specjalistów z wielu różnych dziedzin. Badania obrazowe stały są niezwykle ważnym elementem leczenia stomatologicznego. Służą w nim do postawienia właściwej diagnozy i planowania przebiegu leczenia. Do najczęściej wykonywanych badań należy tomografia komputerowa (CT) – stanowiąca podstawę udanego leczenia dentystycznego.

Tomografia komputerowa zębów – na czym polega to badanie?

Stomatolodzy często zlecają tomografię komputerową szczęki i/lub żuchwy. Mianem tomografii komputerowej zęba określa się badanie, które wykorzystuje promienie rentgenowskie do obrazowania tkanek w trzech płaszczyznach. Badanie to stosowane jest powszechnie podczas planowania rozmaitych zabiegów stomatologicznych, między innymi w implantologii, chirurgii stomatologicznej, periodontologii, ortodoncji czy endodoncji.

Tomografia szczęki i żuchwy dostarcza szczegółowych informacji o uzębieniu i pozwala na wykonanie symulacji przed faktycznym wykonaniem zabiegu. Badanie może służyć do zobrazowania struktur zarówno jednego zęba, jak również całej szczęki i/lub żuchwy. Jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym. Nie wymaga również żadnego przygotowania przez pacjenta.

Tomografia szczęki przy implantach zębowych – czy jest możliwa?

Wielu pacjentów, u których wszczepione zostały wcześniej implanty zębowe, zastanawia się, czy mogą oni poddać się poddać niektórym badaniom. Tomografia komputerowa jest dla nich w pełni bezpieczna i może być wykonywana bez obaw przy kolejnym leczeniu implantologicznym, ortodontycznym lub endodontycznym.

Tomografia zęba a metalowe implanty

Promieniowanie jonizujące, które jest wykorzystywane w diagnostyce obrazowej, uniemożliwia wykonanie badania tomograficznego w przypadku niektórych rodzajów implantów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzania badania są implanty wykonane z: żelaza, kobaltu, niklu i niektórych innych stopów.

To, czy implanty wykonane są z materiałów będących ferromagnetykami, czy nie, nie ma w przypadku tomografii komputerowej żadnego znaczenia. To odróżnia badanie tomografem od rezonansu magnetycznego, w przypadku którego implanty zawierające pierwiastki ferromagnetyczne są przyciągane przez magnes, przez co mogą ulec przemieszczeniu, stwarzając zagrożenie zarówno dla pacjenta.

Osoby, u których wykonane zostały implanty zębowe ze stopów ferromagnetycznych, nie mogą być poddawane badaniu MR – jednocześnie bez obaw może być u nich wykonana tomografia komputerowa. 

W CBCT każdy metal daje artefakty, które zakłócają obraz, jednak samo badanie jest w pełni bezpieczne. Nie dochodzi do przemieszczania się implantu i jego nagrzewania.