Ból zęba przy nagryzaniu – co oznacza i jak leczyć? Poznaj przyczyny

ból zęba przy nagryzaniu
10 lipca 2023

Zęby odgrywają kluczowe rolę w codziennych czynnościach, takich jak jedzenie, mówienie i uśmiechanie się. Niestety mogą również przysporzyć wielu problemów, a silne dolegliwości bólowe w obrębie zębów mogą wpłynąć na znaczne pogorszenie samopoczucia. Szczególnie dokuczliwy może być ostry ból zęba przy nagryzaniu mogący świadczyć o zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych lub innych problemach wymagających szczegółowej diagnostyki obrazowej i specjalistycznego leczenia. Dowiedz się, czy ból przy gryzieniu występuje wyłącznie z powodu zapalenia miazgi zęba i jakie są najskuteczniejsze metody leczenia?

Ból zęba przy nacisku i nagryzaniu – co oznacza taki objaw?

Dyskomfort lub ból zęba podczas nacisku, uderzenia palcem lub nagryzania jest wskazaniem do pilnej konsultacji ze stomatologiem. Objaw ten może być związany z poważnym, ale niewidocznym gołym okiem, schorzeniem zęba, np. stan zapalny miazgi, który wiąże się z silnymi dolegliwościami bólowymi i może wymagać leczenia endodontycznego. Jeśli ból występuje po dawnym leczeniu kanałowym, najprawdopodobniej doszło do wtórnego stanu zapalnego i konieczne jest powtórne oczyszczenie i wypełnienie kanału.

Ból podczas gryzienia lub nacisku może być także wynikiem złamania lub pęknięcia zęba, problemów ze szczęką, bolesnego zębodołu lub chorób przyzębia.

Ze względu na różnorodność możliwych przyczyn objaw ten wymaga wizyty u dentysty i przeprowadzenia szczegółowej diagnostyki obrazowej, przede wszystkim rtg punktowego lub pantomogramu, a w niektórych przypadkach również tomografii CBCT.

Ból zęba przy nagryzaniu – przyczyny

Ból zęba podczas gryzienia związany jest zwykle z infekcją lub uszkodzenie miazgi i podrażnieniem nerwu. Wśród najczęstszych przyczyn bólu zęba przy nagryzaniu wyróżnia się:

  • próchnicę – powoduje ubytki, które mogą się pogłębiać i powodować ból, zwłaszcza pod wpływem nacisku czy gryzienia. Głęboka próchnica może prowadzić do zapalenia miazgi zęba, co powoduje silny ból,
  • złe wypełnienie – szczególnie zbyt wysokie wypełnienie może powodować ból przy nagryzaniu,
  • stan zapalny wokół wierzchołka korzenia zęba – może wywoływać silne podrażnienie nerwu,
  • nieprawidłowe leczenie endodontyczne – niedokładne usunięcie miazgi i wypełnienie kanału.

przyczyny bólu zęba przy nagryzaniu

Ból zęba przy nagryzaniu po wyrwaniu zęba

Ból po wyrwaniu zęba jest naturalnym zjawiskiem, natomiast jeśli się przedłuża może wymagać dodatkowej diagnostyki obrazowej. Długotrwałe dokuczliwe dolegliwości mogą wskazywać na niewłaściwie zaopatrzony zębodół, ostre brzegi kostne, ciała obce w zębodole czy pozostawione zmiany okołowierzchołkowe. Wymienione czynniki mogą utrudniać gojenie się rany poekstrakcyjnej i przyczyniać się do rozwoju stanów zapalnych, dlatego konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Ból zęba przy gryzieniu twardych rzeczy

Występowanie dolegliwości bólowych po ugryzieniu twardego produktu spożywczego może wskazywać na choroby miazgi zęba, ale również na jego uszkodzenie, np. w wyniku pęknięcia, ukruszenia lub złamania. Czasami zdarza się również ból wszystkich zębów przy gryzieniu, co może wynikać z ich nadwrażliwości, chorób przyzębia lub infekcji w zatoce szczękowej, który wpływa na podrażnienie odgałęzień nerwu trójdzielnego.

Ból zaplombowanego zęba po latach

Ból zaplombowanego zęba może być spowodowany różnymi czynnikami. Jedną z głównych przyczyn jest wtórna próchnica, ale również niedopasowane wypełnienie, które powoduje przeciążenie zęba lub infekcja przy wierzchołku korzenia zęba. Jeśli ząb leczony kanałowo boli może to wskazywać na błędy w przebiegu oczyszczania kanałów lub wypełniania zęba. Konieczne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego i zazwyczaj również ponowne leczenie kanałowe.

Ból zęba przy dotyku palcem lub opukiwaniu

Ból zęba przy dotyku lub opukiwaniu zazwyczaj wskazuje na stan zapalny miazgi lub tkanek okołowierzchołkowych. Jeśli dolegliwości bólowe dotyczą zęba obok świeżego zębodołu, może to wskazywać na komplikacje przy ekstrakcji i podrażnienie korzenia. Uszkodzenia zębów (pęknięcia, złamania) również wiążą się z możliwością odczuwania bólu przy opukiwaniu, podobnie jak tzw. obumarcie zęba.

Zdjęcie rentgenowskie – podstawowa diagnostyka obrazowa

Diagnostyka radiologiczna (przede wszystkim rtg punktowe, pantomogram, tomografia wiązki stożkowej, cefalometria) jest podstawowym elementem w wyborze metody leczenia stomatologicznego. Diagnostyka obrazowa umożliwia ocenę pojedynczego zęba lub całego uzębienia. Na podstawie zdjęć lekarz ustala przyczyny bólu przy nagryzaniu i podejmuje decyzję dotyczącą dalszego leczenia, np. czy dany ząb powinien być leczony kanałowo.

Diagnostyka obrazowa w stomatologii jest niezbędna, ponieważ duża cześć zmian chorobowych u pacjenta znajduje się poza zasięgiem wzroku lekarza stomatologa, schowana wewnątrz zębów i kości szczęk. W badaniach RTG obrazowane są zarówno tkanki zęba, jak i kość. Można na nich ocenić obecność próchnicy, przebieg kanałów korzeniowych, występowanie resorpcji tkanek zęba oraz np. złamanie korzenia.

leczenie bólu zęba przy nagryzaniu

Leczenie bólu zęba przy nagryzaniu

Leczenie bólu zęba przy nagryzaniu zależy od przyczyny bólu. Jeśli powodem dolegliwości jest są nieduże zmiany próchnicowe wystarczające może okazać się leczenie zachowawcze. Stan zapalny miazgi zwykle wiąże się z koniecznością leczenia kanałowego. Podobne kroki podejmowane są również, gdy stwierdza się próchnicę wtórną lub głębokie zmiany. Jeśli ząb jest mocno uszkodzony lekarz może zaproponować ekstrakcję i zastosowanie uzupełnienia protetycznego, np. wszczepienie implantu

W przypadku dolegliwości bólowych należy pilnie skonsultować się z lekarzem stomatologiem i przeprowadzić szczegółową diagnostykę obrazową, aby ustalić, co jest przyczyną bólu i rozpocząć odpowiednie leczenie. Opóźnienie leczenia może prowadzić do poważniejszych zmian w obrębie jamy ustnej i innych problemów zdrowotnych.

FAQ

Co może oznaczać ból zęba po ugryzieniu twardego?

Ból zęba, który pojawia się po ugryzieniu twardego pokarmu, może być sygnałem różnych problemów, m.in. pęknięcia zęba, uszkodzenia miazgi, infekcji, dlatego wymaga konsultacji z lekarzem i diagnostyki obrazowej.

Dlaczego ząb boli przy nagryzaniu?

Bóle zęba przy nagryzaniu mogą być wynikiem nieleczonej próchnicy, zgorzeli miazgi, infekcji obejmujących wierzchołek korzenia lub wielu innych. Wyjaśnienie przyczyn bólu możwliwe jest po przeprowadzeniu diagnostyki radiologicznej.

Jak długo boli zapalenie miazgi zęba?

Czas trwania bólu spowodowanego zapaleniem miazgi zęba może się różnić w zależności od wielu czynników, m.in. stopnia zaawansowania infekcji, indywidualnej wrażliwości na ból, zastosowanych metod leczenia. Bez ingerencji stomatologa ból może trwać przez wiele dni lub nawet tygodni, a infekcja może się rozprzestrzeniać powodując poważniejsze komplikacje.

Co zrobić gdy boli zaplombowany ząb?

Ból w zaplombowanym zębie wymaga konsultacji z dentystą, ponieważ może oznaczać, że pod plombą rozwija się próchnica wtórna lub mogło dojść do pęknięcia zęba. Może to również oznaczać, że plomba została źle umiejscowiona lub nie jest dobrze dopasowana, co prowadzić do niewłaściwego zgryzu i nadmiernego nacisku na ząb.

Co oznacza ból zębów przy gryzieniu?

Ból zębów przy gryzieniu może wynikać z różnych problemów z zębami, przyzębiem lub zatokami. Zalecane jest szybkie zdiagnozowanie przyczyny, dlatego konieczna jest konsultacja ze stomatologiem, który najprawdopodobniej zleci badanie obrazowe, np. punktowe zdjęcie rentgenowskie i/lub pantomogram.